Eit ljoskveikjarstikkjeøskjespel

Det var virkelig en gang at Annbjørg og jeg delte rom på Lundeneset videregående skole. Det var ingenting å utsette på fantasien, om jeg skal si det selv. Her, for eksempel, er en julegave vi ga en venn: Et fyrstikkeskespill med tilhørende spilleregler på fire språk/målformer. (Samt et glass med ris for å få riktig lydeffekt på julegaven – det må til.) Nynorskversjonen er min soleklare favoritt, men engelskversjonen får meg til å le godt. (Fint å le av sine egne morsomheter!)

GB A FIRESTICKBOXGAME

1. To play the Firestickboxgame, you need a firestickbox and a pen. You write the number with the pen on the firestickbox. On the smallest page, you write 50, on the long and thin page, you write 20, and on the biggest page you write 5. (That’s an example, you can use other numbers.)

2. Then you need a table. Put the firestickbox on the cant at the table, so that the half firestickbox is on the outcant of the table, and the other half page is on the incant of the table.

3. Hit the firestickbox up in the air. The box come down and countries on the table. Then you read the number of the page which countries with the page up. The number is your points.

4. Do either a or b.

a) Do number 3 many times. When you feel you are finish, write a line under the number points you have got, and rain them together. It is about to do to get many points.

b) Try to hit the box, and hit it in a way that do that the box countries with the smallest page up. Maybe it is a bit difficult, but it is really a fantastic game! Good luck!

GE EINE FYRSCHTICKESCHESPIEL

1. Zu brauche die Fyrschtickeschespiel trengen sie eine Fyrschtickesche und einen Penn. Mit denn Penn schreiben sie Zahle, an die Fyrstickesche. An der veschle Seite schreiben sie 50, an die lange, smale Seite schreiben sie 20 und an die schwäre Seite schreiben sie 5. (Das ist eine Beispiel, sie können andere Zahle benutzen.)

2. Und dann trengen sie eine Tisch. Setzen die Fyrschtickesche an der Kant auf den Tisch, zu der halbe Fyrschtickesche ist an der Auskant auf den Tisch, und die andere Halbdel ist an der Tisch.

3. Schlå dann die Esche opp in die Luft. Die Esche landeln an eine Seite. Sie müssen denn lesen dier Zahl wer du findet an die Seite das wenden opp. Die Zahl ist deine Poeng.

4. Änten a oder b.

a) Machen punkt 3 viele Gongen. Wenn du fölen dich fertich, setsen sie einen Schtrek unter deinen Zahl, und reknen die zusammen. Es ist om zu machen zu bekommen viele Poeng.

b) Versuchen zu schlå die Esche, und machen zu sie landeln mit die minschte Seite opp. Kansche es ist ein bichen vanschlich, aber es ist virklich eine fantastische Spiel! Lycke zu!

NO NN EIT LJOSKVEIKJARSTIKKJEØSKJESPEL

1. For å nytta ljoskveikjarstikkjeøskjespelet treng du ei ljoskveikjarstikkjeøskje og ein penn. Med pennen skriv du tala på ljoskveikjarstikkjeøskja. På den vetlaste sida skriv du 50, på den lange, smale sida skriv du 20 og på den storaste sida skriv du 5. (Dette er eit døme, du kan nytta deg av andre tal.)

2. No treng du eit bord. Set ljoskveikjarstikkjeøskja på kanten av bordet, slik at halve ljoskveikjarstikkjeøskja stend på bordet, og den andre halvdelen stend i lause lufta.

3. Slå så øskja opp i lufta. Øskja landar på ei side. Då må du lese tala du finn på sida som ligg opp. Talet er dine poeng.

4. Gjer anten a eller b.

a) Gjer punkt 3 mange gonger. Når du tykkjar du er ferdig, set du ein stor strek nedanfor tala dine, og reknar dei saman. Det er om å gjere å få mange poeng.

b) Prøv å slå øskja, og gjer slik at ho landar med den vetlaste sida opp. Kanskje dette er litt vanskeleg, men det er verkeleg eit fantastisk spel! Lykke til!

NO BM ET FYRSTIKKESKESPILL

1. For å spille fyrstikkeskespillet behøver du en fyrstikkeske og en penn. Med pennen skriver du tallene på fyrstikkesken. På den minste siden skriver du 50, på den lange, smale siden skriver du 20 og på den største siden skriver du 5. (Dette er et eksempel, du kan bruke andre tall.)

2. Nå trenger du et bord. Sett fyrstikkesken på kanten av bordet, sånn at halve fyrstikkesken står på bordet, og den andre halvdelen står i løse luften.

3. Slå esken opp i luften. Esken lander på en side. Les så av tallet du finner på siden som ligger opp. Tallet er poengene dine.

4. Gjør enten a eller b.

a) Gjør punkt 3 mange ganger. Når du synes du er ferdig, setter du en stor strek under tallene dine, og regner dem sammen. Det er om å gjøre å få mange poeng.

b) Prøv å slå esken, og gjør sånn at den lander med den minste siden opp. Kanskje det er litt vanskelig, men det er virkelig et fantastisk spill! Lykke til!

© A. Naterstad og B. Y. K. Bjørhovde 2006

4 tanker om “Eit ljoskveikjarstikkjeøskjespel

  1. Haha, morsomt! Alt va morsomt, men da morsommaste va at eg ikkje har ofra da spillet ein tanke på mange år, MEN i helgo kom eg på da! For eg vurderte å senda ein Eventyrsjokolade te deg me ein type «bruksanvisning» på mange språk. Og nå har eg sagt da, så nå må eg gjer da!

  2. Hahaha, tenkte du på det i helga? Gøy! Det er jo tross alt over fem år siden vi skreiv reglene! Angående eventyrsjokoladen gleder jeg meg, men du trenger ikke være så rask, for jeg har jo nettopp fått post fra deg, foreløpig uten å ha svart;)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s